Cookie Consent by TermsFeed Generator
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llandegla

Mae'r cyngor yn cwmpasu ardal wledig sy'n cynnwys pentref

Llandegla ym mhlwyf Saint Tegla yn nyffryn uchaf afon Alun ychy-

dig oddi ar yr A525 rhwng Rhuthun a Wrecsam.

Mae ffiniau'r gymuned yn cynnwys pentref Llandegla ei hun a

phentref cyfagos Pen-y-stryt. Yn nodedig mae ffin y pentref yn

cynnwys Coedwig Llandegla, canolfan feicio mynydd enwog, sy'n

denu degau o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Rydyn ni'n gorff etholedig o 6 chynghorydd o bob cefndir sy'n

gweithio'n ddiflino ac yn wirfoddol yn ffurfio daioni a gwelliant y

bobl rydyn ni'n eu cynrychioli.

Rydym yn cwrdd nos Iau cyntaf y mis am 7.00p.m. yn y neuadd

bentref.

Mae gennym gadeirydd ac is-gadeirydd etholedig a chlerc sy'n delio â'n holl ohebiaeth. Mae ein cynghorydd sir lleol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Rydym yn trafod llawer o bethau o ffyrdd, llwybrau troed, adeiladau, i roi barn a sylwadau ar geisiadau cynllunio cyn eu hanfon gerbron y cyngor sir llawn. Weithiau, mae ein Plismon Cymunedol lleol neu ein A.S lleol yn ymweld â ni. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i fynychu ein cyfarfodydd.
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL

Croeso i wefan Cyngor

Cymuned Llandegla

Mae'r cyngor yn cwmpasu ardal wledig sy'n cynnwys pentref

Llandegla ym mhlwyf Saint Tegla yn nyffryn uchaf afon Alun ychydig

oddi ar yr A525 rhwng Rhuthun a Wrecsam.

Mae ffiniau'r gymuned yn cynnwys pentref Llandegla ei hun a phen-

tref cyfagos Pen-y-stryt. Yn nodedig mae ffin y pentref yn cynnwys

Coedwig Llandegla, canolfan feicio mynydd enwog, sy'n denu degau

o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Rydyn ni'n gorff etholedig o 6 chynghorydd o bob cefndir sy'n gwei-

thio'n ddiflino ac yn wirfoddol yn ffurfio daioni a gwelliant y bobl

rydyn ni'n eu cynrychioli.

Rydym yn cwrdd nos Iau cyntaf y mis am 7.00p.m. yn y neuadd

bentref.

Mae gennym gadeirydd ac is-gadeirydd etholedig a chlerc sy'n delio â'n holl ohebiaeth. Mae ein cynghorydd sir lleol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Rydym yn trafod llawer o bethau o ffyrdd, llwybrau troed, adeiladau, i roi barn a sylwadau ar geisiadau cynllunio cyn eu hanfon gerbron y cyngor sir llawn. Weithiau, mae ein Plismon Cymunedol lleol neu ein A.S lleol yn ymweld â ni. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i fynychu ein cyfarfodydd.

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs